Vragenlijst Monitor 4 Bestuurders

Welkom! Hierbij ontvangt u de vragenlijst die hoort bij de 4e Monitor Kanteling. De CAO partijen in de VVT willen in deze vierde meting op sector niveau graag weten hoe het gaat met de Kanteling. Daarom verzamelen we gegevens op het niveau van de organisatie. Is de Kanteling al ingevoerd? Worden er afspraken gemaakt over het kader? Worden de OR en de werknemers hier goed in meegenomen? De CAO partijen stellen uw mening hierover zeer op prijs!

De Universiteit Twente verzamelt de antwoorden en staat garant voor een anonieme en vertrouwelijke rapportage van de gegevens.  

 

 

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.