Consent onderzoek welbevinden en veerkracht


Een jaar geleden heb je meegedaan aan een onderzoek over onder andere het gebruik van sterke kanten, welbevinden en veerkracht van medewerkers in het basisonderwijs. Consent en de Universiteit Twente willen het onderzoek eenmalig herhalen. Met dit onderzoek krijgen we zicht op veranderingen in welbevinden en veerkracht door de tijd heen. We willen je daarom vragen de vragenlijst nogmaals in te vullen.

 
Het advies is om niet te lang te wikken en te wegen bij het invullen. Je eerste ingeving is vaak betrouwbaar. Bij de
meeste vragen wordt naar je mening gevraagd. Er zijn dan ook geen goede of foute antwoorden. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 45 minuten. Wij vragen je om de vragenlijst in te vullen in een omgeving waar je je prettig voelt en waar weinig afleiding is. De Universiteit Twente stelt zich garant voor vertrouwelijke behandeling van je antwoorden op basis van wettelijke afspraken.
 
Helaas is het programma zo ingericht dat als je eenmaal de webbrowser hebt afgesloten, je weer helemaal opnieuw moet beginnen. We vragen je daarom de lijst in één keer in te vullen. Je kunt tussendoor wel pauze houden, als je daarbij het venster niet sluit.
 
Eerst volgt nu een aantal vragen over je achtergrond en hoe je je arbeidsomstandigheden ervaart.

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.